• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ' | 9 Μαΐου 2019, 12:32

    Στην υποπ.θ της παρ. 1 να προστεθεί στο τέλος: και στην ημεδαπή. Στην υποπ.ι. της παρ.1 να προστεθεί στο τέλος: Οι υπόχρεοι των παρ. 1 & 2 του άρθρου 2 που δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του Ν. 4308/14 να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση στο Γ.Ε.ΜΗ. με εισαγωγή μόνο δεδομένων σχετικά με το σύνολο του ενεργητικού, το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών και το μέσο όρο των απασχολουμένων τους κατά την διάρκεια του έτους.