• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ' | 9 Μαΐου 2019, 12:33

    1α. Να προστεθεί: Η πρωτοκόλληση της αίτησης γίνεται εφόσον ο υπόχρεος πληρώσει τα αντίστοιχα τέλη καταχώρισης. 1δ Νομίζω ότι ο μη έλεγχος νομιμότητας των ΟΕ και ΙΚΕ-μικρές οντότητες θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα παρά ευεργετήματα στις εταιρείες.