• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ' | 9 Μαΐου 2019, 13:41

    Στην παρ. 1 να διαμορφωθεί : Οι γραμματείες των κατά τόπους αρμόδιων δικαστηρίων υποχρεούνται εντός 20 ημερών να διαβιβάζουν,.......