• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ' | 9 Μαΐου 2019, 13:39

    Η παρ. 1 να συμπληρωθεί. Ο εκάστοτε φορέας υποχρεούται να παρέχει Νομική Υποστήριξη στον Προϊστάμενο της Υ.Γ.Ε.ΜΗ.