• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ' | 9 Μαΐου 2019, 13:30

    Στην 1α παρ. το τέλος να καταβάλλεται μέχρι το τέλος του έτους και όχι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους. Η παρ 2 να διαμορφωθεί:" Τα τέλη ..., ενώ τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των επιμελητηρίων αποτελούν εξ' ολοκλήρου πόρους των Επιμελητηρίων τα οποία οφείλουν να διαθέσουν το 70% αυτών των εσόδων για την λειτουργία και την ανάπτυξη των Υ.Γ.Ε.ΜΗ.του Επιμελητηρίου τους. Επίσης διαθέτουν το 5% όλων των ανωτέρω τελών, ....., αναβάθμισης και συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ. Επιπλέον να καλύπτει τα έξοδα λειτουργίας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων που τα έσοδα τους δεν επαρκούν για την λειτουργία τους. Στην παρ 4 μετά την λέξη ΓΕΜΗ να προστεθεί: με υπαιτιότητα των Υ.Γ.Ε.ΜΗ.