• Σχόλιο του χρήστη 'Σαμαράς Ευάγγελος' | 9 Μαΐου 2019, 13:37

    Συμφωνούμε με την παράγραφο 4 του άρθρου 3, σύμφωνα με την οποία Η κατά τόπο αρμοδιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων καθορίζεται με βάση την έδρα ή την εγκατάσταση του υπόχρεου. Σε περίπτωση που στην έδρα της επιχείρησης υπάρχουν περισσότερα από ένα Επιμελητήρια, η επιλογή Υ.Γ.Ε.ΜΗ είναι αποκλειστική επιλογή του υπόχρεου. Διότι Αυτό εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις στις συναλλαγές τους.