• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΔΕΑ' | 9 Μαΐου 2019, 15:51

    Στην παράγραφο 7 αναφέρεται ότι: "Οι προϊστάμενοι των μονάδων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. επιλέγονται και τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016", παρακαλώ όπως διευκρινιστούν επακριβώς τα άρθρα του ανωτέρω νόμου καθώς εμπεριέχει διατάξεις α) για το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών και β) για το Σύστημα Προαγωγών στο Δημόσιο. Ευχαριστώ.