• Σχόλιο του χρήστη 'Αναστάσιος Νικολάου' | 9 Μαΐου 2019, 23:41

    Δεν είναι εύκολα κατανοητή η έννοια της "αυτοτέλειας" μιας Υπηρεσίας που εντάσσεται σε ένα οργανωμένο ΝΠΔΔ. Αν για κάποιο λόγο είναι επιθυμητός ο διαχωρισμός των ΥΓΕΜΗ από τα Επιμελητήρια, ας δινόταν η αρμοδιότητα αλλού με μετατάξεις των έμπειρων και πιστοποιημένων υπαλλήλων. Αν όμως το ΓΕΜΗ είναι μια υπηρεσία που το κράτος θέλει να προσφέρεται από τα Επιμελητήρια, τότε οι ΥΓΕΜΗ πρέπει να είναι ομαλά ενταγμένες στους οργανισμούς των Επιμελητηρίων. Το ίδιο άλλωστε ισχύει και για την Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ.