• Σχόλιο του χρήστη 'Άννα Χαμοδρακα' | 9 Μαΐου 2019, 23:36

    Εφόσον έχει γίνει η στρατηγική επιλογή της δημιουργίας μιας δεξαμενής πιστοποιημένων χρηστών ΓΕΜΗ & ΥΜΣ, θα πρέπει αυτοί υποχρεωτικά να αποτελούν τον κορμό των ΥΓΕΜΗ. Και μάλιστα η ιδιότητα του πιστοποιημένου χρήστη ΓΕΜΗ πρέπει να ισχύει υποχρεωτικά για τους προϊσταμένους των τμημάτων που αποτελούν τις ΥΓΕΜΗ (αν και όχι απαραίτητα για τους γενικούς διευθυντές ή τους διευθυντές αυτών). Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να είναι ίδιες και για τις ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων και για τις Ειδικές ΥΓΕΜΗ. Από την άλλη δεν καταλαβαίνω γιατί ο προϊστάμενος της ΥΓΕΜΗ πρέπει υποχρεωτικά να είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος και δεν μπορεί να είναι ΙΔΑΧ, ιδίως αν είναι ένας ΙΔΑΧ πιστοποιημένος και έμπειρος.