• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ' | 10 Μαΐου 2019, 00:21

    Δεν είναι κατανοητό το «κλείδωμα» μίας εταιρείας σε ένα Επιμελητήριο. Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να επιλέγει ελεύθερα σε όλη την Ελλάδα την Υπηρεσία ΓΕΜΗ που επιθυμεί έτσι ώστε να μην πιέζεται από μία μόνο Υπηρεσία. Η παρ.4 για ελεύθερη επιλογή ΥΓΕΜΗ εντός Περιφέρειας είναι στη σωστή κατεύθυνση αλλά καλύτερα να γίνει καθολική. Στην πραγματικότητα θα δημιουργηθεί υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των Υπηρεσιών. Στην πραγματικότητα για την επιχείρηση πάντοτε αυτό είναι το ζητούμενο καλύτερος ανταγωνισμός καλύτερη υπηρεσία.