• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΤΑΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ' | 10 Μαΐου 2019, 01:30

    Αφού στο σχέδιο νόμου φαίνεται ότι οι Διευθύνσεις Εμπορίου δεν θα ελέγχουν τις ανώνυμες εταιρείες γιατί το προσωπικό αυτό δεν μεταφέρεται στα Επιμελητήρια που και ικανό είναι και σε πολλές περιπτώσεις έχει πολύ υψηλό επίπεδο και θα βοηθήσει την όλη διαδικασία. Επίσης στις περισσότερες περιπτώσεις είναι γνώστες της νομοθεσίας και πολύ καλύτεροι πολλών υπαλλήλων που υπηρετούν στα Επιμελητήρια.