• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΠΛΑΣΤΟΣ' | 10 Μαΐου 2019, 07:05

    Η ρύθμιση της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του σχεδίου, σύμφωνα με την οποία, η κατά τόπο αρμοδιότητα της Υ.ΓΕ.ΜΗ. των Επιμελητηρίων καθορίζεται με βάση την έδρα ή την εγκατάσταση του υπόχρεου, σε περίπτωση δε, που στην έδρα της επιχείρησης υπάρχουν περισσότερα από ένα Επιμελητήρια, η επιλογή Υ.ΓΕ.ΜΗ. είναι αποκλειστική επιλογή του υπόχρεου,είναι στην σωστή κατεύθυνση και πρέπει να παραμείνει έτσι.