• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΑΛΗΣ' | 10 Μαΐου 2019, 08:31

    Με το άρθρο αυτό καταργείται η εποπτεία των Ανωνύμων Εταιρειών από τις Περιφερειακές Ενότητες και καθίσταται εποπτεύουσα αρχή η Υπηρεσία ΓΕΜΗ. Πρέπει να οριστεί μεταβατική περίοδος μετάβασης της εποπτείας των ΑΕ από τις Περιφερειακές Ενότητες στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ ώστε να τοποθετηθεί και ο ειδικός συνεργάτης-δικηγόρος που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5.