• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΑΛΗΣ' | 10 Μαΐου 2019, 09:08

    Η παρ. 2 να συμπληρωθεί: Από τα ανωτέρω αντίγραφα εξαιρούνται τα πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων.