• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ' | 10 Μαΐου 2019, 09:55

    2γ. Δεν νοείται αυτοτέλεια στα πλαίσια λειτουργίας ενιαίου φορέα όπως το Επιμελητήριο. Λαμβάνοντας δε υπόψη την ελάχιστη στελέχωση της συντριπτικής πλειοψηφίας αυτών των φορέων, που όμως επιτελούν ικανοποιητικά τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά το ΓΕΜη και την ΥΜΣ, η αυτοτέλεια θα δημιουργήσει διακριτά πλαίσια λειτουργίας που θα ζημιώσουν και το έργο των φορέων όσο και του ΓΕΜΗ-ΥΜΣ. Η λειτουργία άτυπων "Ανεξάρτητων Αρχών" μέσα στα πλαίσια των Επιμελητηρίων κρίνεται ανεδαφική. 5. Σε Επιμελητήρια με μικρό, συγκριτικά, όγκο εργασιών ΓΕΜΗ, δεν έχει νόημα η πρόσληψη δικηγόρου αποκλειστικής απασχόλησης καθώς θα επιβαύνει την λειτουργία της με περιττά έξοδα. Πρέπει αν δίνεται η δυνατότητα συνεργασίας με ετήσια (ή και καθόλη την διάρκεια της θητείας της Διοίκησης) σύμβαση έργου, με νομικούς του τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου, που θα έχουν ενδεχομένως κάποια πιστοποίηση για την ενασχόληση με το ΓΕΜΗ, και απο την λίστα στην οποία θα εγγραφούν, θα επιλέγονται κάθε φορά απο τον εκάστοτε φορέα. Το δε έργο της απλής επικούρησης της Υ.ΓΕΜΗ στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας, ΔΕΝ είναι επαρκές και δεν θα επιφέρει καμία ουσιαστική υποστήριξη στις ΥΓΕΜΗ, άλλωστε η φνωμοδότησήτ ου δεν αθ επιφέρει ποινές στον ίδιο αλλά στις ΥΓΕΜΗ. Η ενάσχοληση του Νομικού θα πρέπει να αφορά και στον έλεγχο σύνταξης των Αποφάσεων (που θα του προωθούνται) προς δημοσίευση και να υπάρχει σαφής ευθύνη του επί της γνωομοδότησής του. Ειδάλλως ο νομικός θ αγνωμοδοτεί και ακολούθως οι ΥΓΕΜΗ θα απευθύνονται εκ νέου στην ΓΓΕ για να επιβεβαιώνουν την ορθότητα της γνωμοδότησης. Επίσης να υπάρξει ειδική αναφορά οτι ο νομικός δεν μπορεί αν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου στον φορέα που θα συνεργασθεί. 6. Ομοίως με το ανωτέρω, Σσ Επιμελητήρια με μικρό, συγκριτικά, όγκο εργασιών ΓΕΜΗ, δεν έχει νόημα η ύπαρξη τμήματος με εκλάχιαστη στελέχωση τα 3 άτομα. Να τεθεί το όριο στα 2 άτομα. 7. Γιατί στα Τμήματα ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων να προϊστανται υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ ? και να εξαιρούνται υπάλληλοι ΔΕ που ασκούν επι σειρά ετών καθήκοντα στα Επιμελητήρια με ιδιαίτερη επιτυχία, διαθέτουν ικανότητα, εμπειρία και υπερκαλύπτουν με την παρουσία τους τα ουσιαστικά προσόντα των θέσεων που εργάζονται? Αν οι απόφοιτοι ΠΕ ή ΤΕ έπρεπε να προέρχοντασι απο συγκεκριμένους κλάδους φοίτησης που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο που θα κληθούν να ασχοληθούν, τότε θα ήταν κατανοητή η συγκεκριμένη διάταξη. Σε κάθε άλλη περίπτωση η στέρηση δυνατότητας των υπαλλήλων ΔΕ να καταλάβουν θέση Προϊσταμένου είναι άδικη!