• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ' | 10 Μαΐου 2019, 10:42

    2γ. Ανταποδοτικές Υπηρεσίες Επιμελητηρίων. Οι περιπτώσεις που οι υπόχρεοι ανάρτησης στο ΓΕΜΗ, καίτοι διαθέτουν την ηλεκτρονική πρόσβαση και δυνατότητα να τις υλοποιούν οι ίδιοι, επιλέγουν να το πράττουν απο τα Επιμελητήρια αξιοποιώντας το προσωπικό τους (π.χ. η ανάρτηση Τροποποίησης Καταστατικού ΟΕ ή ΕΕ, η ανάρτηση Αποδεικτικού Φορολογικής Δήλωσης φυσικού προσώπου κλπ) αυτές οι ενέργειες ΠΡΕΠΕΙ να θεωρούνται Αναταποδοτικές Υπηρεσίες των Επιμελητηρίων και να μην εντάσσονται στο παρόν άρθρο. Και πρέπει να εντάσονται στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των επιμελητηρίων ομοίως όπως αυτές αντιμετωπίζονται απο τους Ελεύθερους επαγγελματίες Λογιστές και χρεώνονται αναλόγως για την υλοποίησή τους.