• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ' | 10 Μαΐου 2019, 10:48

    Παρ. 2, να αντικατασταθεί το αντίστοιχο πεδίο με το ακόλουθο "......τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων αποτελούν εξ ολοκλήρου πόρους των Επιμελητηρίων αυτών, τα οποία διαθέτουν ετησίως ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ έως 10% στην ΚΕΕΕ (το ποσοστό θα καθορίζεται ετήσια με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού μετά απο πρόταση της ΚΕΕΕ η οποία θα υποβάλλεται το τελευταίο δίμηνο έκαστου έτους) ....