• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ' | 10 Μαΐου 2019, 11:10

    H προεγγραφή, η έναρξη, οι μεταβολές αλλά και η διακοπή των ατομικών επιχειρήσεων να πραγματοποιείται πρώτα από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ και στη συνέχεια μέσω της διασύνδεσης των δύο πληροφοριακών συστημάτων να ενημερώνεται η αρμόδια Δ.Ο.Υ.