• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ' | 10 Μαΐου 2019, 11:11

    Στην παρ. 1δ, να καταχωρίζεται ολόκληρη η απόφαση των αρμοδίων αρχών ή υπηρεσιών που χορηγούν άδειες και όχι τα επιμέρους στοιχεία τους