• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΥΣΣΕΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ' | 10 Μαΐου 2019, 11:30

    Στο αρ. 5 παρ 2α γίνεται αναφορά σε καταχώρηση επωνυμίας και τίτλου που διαφέρει επαρκώς με ήδη καταχωρισμένους σε ΥΓΕΜΗ της ίδιας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας ενώ στο αρ.20 η προέγγριση περιλαμβάνει και και το σύνολο της Επικράτειας. Ίσως απαιτείται μια αλλαγή στη διατύπωση.