• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΥΣΣΕΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ' | 10 Μαΐου 2019, 11:19

    Υποθέτωντας ότι τα πρόσθετα στοιχεία αφορούν επιπλέον αυτών που αναφέρονται στο αρ 11 γεννάται το ερώτημα γιατί δεν γίνεται αναφορά σε καταχώρηση στοιχείων όπως τα β, γ, ε, ζ του αρ. 12. Στην β. να προστεθεί ο όρος "κωδικοποιημένο". Στην δ. θα πρέπει να λέει "τουλάχιστον 1 φορά.." ή όχι? και επιπλέον για το ίδιο θέμα αναφέρεται "εφόσον η ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό αναφέρονται σε εγκεκριμένο κεφάλαιο" σε αντίθεση με την πρόβλεψη για τα υποκαταστήματα αλλοδαπής εκτός ΕΕ (όπως αναφέρεται στο αρ. 15 δ όπου απαιτείται ύπο την προϋπόθεση όμως ότι δεν γίνεται αναφορά του καλυφθέντος κεφαλαίου στα άλλα προσκομιζόμενα έγγραφα του υποκαταστήματος). Τα υποκαταστήματα αλλοδαπής εντός ΕΕ εξαιρούνται??