• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΑΛΗΣ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ' | 10 Μαΐου 2019, 12:42

    Η παρ. 1 να συμπληρωθεί. Ο εκάστοτε φορέας υποχρεούται να παρέχει Νομική Υποστήριξη στον Προϊστάμενο της Υ.Γ.Ε.ΜΗ.