• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ' | 10 Μαΐου 2019, 12:36

    Γενικώς, τα Επιμελητήρια δεν αναφέρονται πια σε σχέση με το ΓΕΜΗ παρά σαν φιλοξενούντες Οργανισμοί των Υ.ΓΕΜΗ, οι οποίες «δεν συνδέονται σε καμία περίπτωση με τα Επιμελητήρια». (Άρθρο 3, παρ. 2γ.) Στα άρθρα αυτά αναπτύσσεται ένα δυσδιάκριτο Οργανόγραμμα με ασαφή προσδιορισμό των Υπαλλήλων χρηστών ΓΕΜΗ, καθώς και ενός Προϊσταμένου ο οποίος δεν θα λογοδοτεί ούτε στον Διευθυντή ούτε στην Διοίκηση του Επιμελητηρίου. (Άρθρο 3.2,γ, και 3-7)