• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ' | 10 Μαΐου 2019, 12:12

    Για τα Τέλη ΓΕΜΗ, στο Άρθρο 29.2 καθορίζεται ότι «αποτελούν εξολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού» και ακολουθεί μια ασαφής ποσόστωση του 10% ως προς το τι αφορά. Στο ίδιο Άρθρο παρ. 3, τα Επιμελητήρια εξαφανίζονται εντελώς από τα Τέλη αυτά, ενώ τα πάντα περιέρχονται σε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και των Οικονομικών.