• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ' | 10 Μαΐου 2019, 12:04

    Ο έλεγχος νομιμότητας, ο έλεγχος πληρότητας και οι εγκριτικές αποφάσεις της Περιφέρειας, της Περιφερειακής Ενότητας ή του Περιφερειάρχη μεταφέρονται πλέον στις Υ.ΓΕΜΗ με απόφαση του Προϊσταμένου αυτής στο Άρθρο 33.1. Αυτό καθιστά αναγκαία τη σταθερή παρουσία σε κάθε Επιμελητήριο ή γενικά Υ.ΓΕΜΗ ενός Νομικού Συμβούλου με ειδικότητα στο Εμπορικό Δίκαιο και εμπειρία στο ΓΕΜΗ, προκειμένου οι αποφάσεις αυτές να υποστηρίζονται και να καλύπτονται νομικά. Σημειωτέον ότι, ο νομικός αυτός σύμβουλος είχε προβλεφθεί στην πρώτη νομοθεσία του ΓΕΜΗ στον Νόμο 3419/2005.