• Σχόλιο του χρήστη 'ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΕΜΗ' | 10 Μαΐου 2019, 13:07

    Απαιτείται να γίνει άμεσα απόσπαση των υπαλλήλων της Περιφέρειας (Τμήμα Ανωνύμων), λόγω των ειδικών γνώσεων και εμπειρίας τους στα θέματα Ανωνύμων Εταιριών, στις τοπικές υπηρεσίες ΓΕΜΗ διότι ουδέποτε προσλήφθηκε δικηγόρος, ούτε πρόκειται να προσληφθεί στα περιφερειακά Επιμελητήρια, τα οποία επίσης έχουν μεγάλο πρόβλημα στελέχωσης.