• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ' | 10 Μαΐου 2019, 13:00

    To Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά αντιμετωπίζει με προβληματισμό και εκφράζει την αντίθεσή του με την παρ. 2 εδαφ.γ' του άρθρου 3 καθώς προβλέπεται σε κάθε Επιμελητήριο η σύσταση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ και ΥΜΣ διακριτή από τις λοιπές υπηρεσίες. Τα Επιμελητήρια έχουν οργανογράμματα υπηρεσιών εντός των οποίων ενέταξαν οργανικά και τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ αναδιοργανώνοντας τις υπηρεσίες και τις δράσεις τους. Οι υπάλληλοι των Επιμελητηρίων ανήκουν σε μια υπηρεσία, αυτή του Επιμελητηρίου, και ακολουθούν αφενός τους κανόνες λειτουργίας που επιβάλει κάθε επιμελητήριο με το οργανόγραμμα και τις δράσεις του και αφετέρου τους κανόνες αμοιβών, αξιολόγησης και λειτουργίας σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα. Κατά συνέπεια οι αρμοδιότητες των Υ.Γ.ΕΜΗ είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις υπόλοιπες αρμοδιότητες των τμημάτων των Επιμελητηρίων. Οι σχετικές ρυθμίσεις του Σ/Ν οδηγούν σε διάσπαση της ενιαίας υπαλληλικής δομής σε κάθε επιμελητήριο και δημιουργεί υπαλλήλους δύο ταχυτήτων εντός της ίδιας υπηρεσίας. Συνεπώς διαφωνούμε με τα περιγραφόμενα στις παρ. 7 & 8 του άρθρου 3 που αφορούν την στελέχωση και τον κανονισμό λειτουργίας Ενώ παράλληλα, όπως εγγράφως έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν είμαστε αντίθετοι με τη δημιουργία ενός κλειστού - "μητρώου πιστοποιημένων χρηστών" ΓΕΜΗ & ΥΜΣ. (παρ.1η)