• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ' | 10 Μαΐου 2019, 13:09

    Η ρύθμιση της παραρ. 4 του άρθρου 3 του Σ/Ν , σύμφωνα με την οποία, η κατά τόπο αρμοδιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων καθορίζεται με βάση την έδρα ή την εγκατάσταση του υπόχρεου, σε περίπτωση δε, που στην έδρα της επιχείρησης υπάρχουν περισσότερα από ένα Επιμελητήρια , η επιλογή Υ.Γ.Ε.ΜΗ είναι αποκλειστική επιλογή του υπόχρεου λειτουργεί θετικά ως προς την καλύτερη και έγκαιρη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει ως έχει.