• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ' | 10 Μαΐου 2019, 14:28

    Το ΒΕΠ εκφράζει την αντίθεσή του με το σκεπτικό που προβλέπει η παρ. 2 του άρθρου 29 (ανταποδοτικά τέλη Γ.Ε.ΜΗ). Τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ των επιμελητηρίων, είναι ΠΟΡΟΣ των Επιμελητηρίων , καθώς οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ ανήκουν οργανικά σε αυτά και ενσωματώνονται στα λοιπά έσοδά τους ανήκοντας έτσι στον ενιαίο προϋπολογισμό της εκάστοτε χρήσης. Το ποσοστό (10%) είναι υπερβολικά υψηλό για την κάλυψη των πάγιων δαπανών που προβλέπει η εν λόγω παράγραφος.