• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑ' | 10 Μαΐου 2019, 14:01

    Η σύσταση διακριτής και αυτοτελούς ΥΓΕΜΗ στα Επιμελητήρια, θα δημιουργήσει δημοσίους υπαλλήλους δυο ταχυτήτων, διασπώντας την ενιαία υπαλληλική δομή. Είναι ένα μόρφωμα χωρίς προηγούμενο. Στην παρ 7: Τι σημαίνει προσωπικό πλήρους απασχόλησης; Μπορεί να μην είναι υπάλληλοι των Επιμελητηρίων αλλά με συμβάσεις; Ο Προϊστάμενος της ΥΓΕΜΗ μόνο θα είναι δημόσιος υπάλληλος;