• Σχόλιο του χρήστη 'επιμελητηριο ηρακλειου' | 10 Μαΐου 2019, 14:43

    γγ. Είναι εταίροι ΕΠΕ & ΙΚΕ, ως και συμμετέχουν στη διοίκηση, στην εποπτεία ή στον έλεγχο της εταιρείας,