• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ' | 10 Μαΐου 2019, 14:32

    Στο άρθρο 13 η παράγραφος γγ. να αντικατασταθεί ώς εξής: γγ. Είναι εταίροι ΕΠΕ & ΙΚΕ, ως και συμμετέχουν στη διοίκηση, στην εποπτεία ή στον έλεγχο της εταιρείας,