• Σχόλιο του χρήστη 'Η.ΧΡΗΣΤΕΑΣ' | 13 Σεπτεμβρίου 2019, 11:44

    Η καταληκτική ημερομηνία της ρύθμισης θα πρέπει να παραταθεί σε εύλογο χρονικό σημείο, λόγω των μεγάλων αρρυθμιών που εμφανίζουν τα υποκαταστήματα εφκα (πρώην οαεε), στην διεκπεραίωση των διαγραφών ασφαλισμένων από το σύστημα με ημερομηνία διακοπής του επαγγέλματος πρίν την 31/12/2018.Συγκεκριμένα περιφ. τμήματα ,για τα οποία έχω άμεση γνώση, όπως το τμήμα νέας ιωνίας-αμαρουσίου ή αυτό του πειραιά, αδυνατούν να καταχωρήσουν στο σύστημα τις διαγραφές λόγω έλλειψης προσωπικού.(Αυτό είναι εμφανές σε εμάς τους πολίτες καθώς οι υπάλληλοι που εξυπηρετούν δεν υπερβαίνουν τα δύο ατομα για σύνολο ασφαλισμένων πάνω από 20.000 άτομα-τμήμα νέας ιωνίας!!! ). Η λύση που έχει δοθεί για τις διαγραφές, είναι να προβαίνει ο υπάλληλος σε πρόχειρο έλεγχο των διακιολογητικών διαγραφής και να παραδίδει στον ασφαλισμένο αριθμό πρωτοκόλου με την ημερομηνία κατάθεσης της διαγραφής.Στην ερώτηση δε πότε αυτή θα καταχωρηθεί στο σύστημα, η απάντηση έιναι οτι έχει πάρει την σειρά της ,ο όγκος είναι πολύ μεγάλος και δεν γνωρίζει αν η καταχώρηση θα μπορέσει να γίνει πριν την παρέλευση της προθεσμίας λήξης της ρύθμισης. Η δε λύση που προτείνεται με το υπό ψήφιση άρθρο δεν καλύπτει τις ανωτέρω περιπτώσεις ,οι οποίες είναι πάρα πολλές. Π.Χ. αν ένας ασφαλισμένος -οφειλέτης , καταθέσει δικαιολογητικά για διαγραφή του από το σύστημα με ημερομηνία 28/2/2016 και χρωστά εισφορές για κάποιο διάστημα πριν την ανωτέρω ημερομηνία διαγραφής , εάν δεν έχει καταχωρηθεί στο σύστημα η οριστική του διαγραφή ,ακόμη και στην περίπτωση που προβεί σε εμπρόθεσμη (εως 30/9/2019) υποβολή της αίτησης του α σταδίου,σύμφωνα με το υπό ψήφιση άρθρο,το ποσά οφειλών που θα υπολογισθούν στο β στάδιο θα έιναι οφειλές μέχρι την 31/12/2018 και όχι μέχρι την ημερομηνία διαγραφής .(Ευνόητο είναι ,ότι ο ασφαλισμένος δεν έχει καταβάλει εισφορές μετά το πραγματικό γεγονός της διακοπής του επαγγέλματός του με ημερομηνία την 28/2/2016.) Είναι επιτακτική η ανάγκη επιμήκυνσης του χρονικού διαστήματος για ένταξη στην ρύθμιση , καθώς και η έστω προσωρινή ενδυνάμωση του προσωπικού συγκεκριμένων περιφερειακών τμημάτων του Εφκα(πρώην οαεε). Ετσι θα αποφευχθούν και οι μη αναγκαίες προστριβές μεταξύ των υπαλλήλων και των ασφαλισμένων-οφειλετών,αλλά και θα δοθεί και η ευκαιρία σε χρόνιους οφειλέτες να εξοφλήσουν τα χρέη τους με πολύ ευνοικούς όρους.Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί εξ αυτών θέλουν να προχωρήσουν σε ολική εξοφληση των χρεών τους (μία δόση). Είναι πολύ θελκτικό τα κάλεσμα του υπουργείου για εξόφληση των οφειλών, αλλά θα πρέπει να κρατά τα συρτάρια του ταμείου του ανοιχτά για να εισπράξει.