Άρθρο 64 – Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση

Στο άρθρο 13 του ν. 4611/2019 όπως ισχύει προστίθεται η παράγραφος 2 και διαμορφώνεται ως εξής:
1. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται έως 30.9.2019.
2. Ειδικότερα για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3 όπου η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παρ. 3 του παρόντος νόμου, η ως άνω καταληκτική ημερομηνία αφορά στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (1ο στάδιο). Στις περιπτώσεις αυτές η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει και μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ και εφόσον υποβληθεί η αίτηση (2ο στάδιο) για την υπαγωγή στην ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποβληθεί μετά την 31-12-2019.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 11:44 | Η.ΧΡΗΣΤΕΑΣ

  Η καταληκτική ημερομηνία της ρύθμισης θα πρέπει να παραταθεί σε εύλογο χρονικό σημείο, λόγω των μεγάλων αρρυθμιών που εμφανίζουν τα υποκαταστήματα εφκα (πρώην οαεε), στην διεκπεραίωση των διαγραφών ασφαλισμένων από το σύστημα με ημερομηνία διακοπής του επαγγέλματος πρίν την 31/12/2018.Συγκεκριμένα περιφ. τμήματα ,για τα οποία έχω άμεση γνώση, όπως το τμήμα νέας ιωνίας-αμαρουσίου ή αυτό του πειραιά, αδυνατούν να καταχωρήσουν στο σύστημα τις διαγραφές λόγω έλλειψης προσωπικού.(Αυτό είναι εμφανές σε εμάς τους πολίτες καθώς οι υπάλληλοι που εξυπηρετούν δεν υπερβαίνουν τα δύο ατομα για σύνολο ασφαλισμένων πάνω από 20.000 άτομα-τμήμα νέας ιωνίας!!! ).
  Η λύση που έχει δοθεί για τις διαγραφές, είναι να προβαίνει ο υπάλληλος σε πρόχειρο έλεγχο των διακιολογητικών διαγραφής και να παραδίδει στον ασφαλισμένο αριθμό πρωτοκόλου με την ημερομηνία κατάθεσης της διαγραφής.Στην ερώτηση δε πότε αυτή θα καταχωρηθεί στο σύστημα, η απάντηση έιναι οτι έχει πάρει την σειρά της ,ο όγκος είναι πολύ μεγάλος και δεν γνωρίζει αν η καταχώρηση θα μπορέσει να γίνει πριν την παρέλευση της προθεσμίας λήξης της ρύθμισης.
  Η δε λύση που προτείνεται με το υπό ψήφιση άρθρο δεν καλύπτει τις ανωτέρω περιπτώσεις ,οι οποίες είναι πάρα πολλές.
  Π.Χ. αν ένας ασφαλισμένος -οφειλέτης , καταθέσει δικαιολογητικά για διαγραφή του από το σύστημα με ημερομηνία 28/2/2016 και χρωστά εισφορές για κάποιο διάστημα πριν την ανωτέρω ημερομηνία διαγραφής , εάν δεν έχει καταχωρηθεί στο σύστημα η οριστική του διαγραφή ,ακόμη και στην περίπτωση που προβεί σε εμπρόθεσμη (εως 30/9/2019) υποβολή της αίτησης του α σταδίου,σύμφωνα με το υπό ψήφιση άρθρο,το ποσά οφειλών που θα υπολογισθούν στο β στάδιο θα έιναι οφειλές μέχρι την 31/12/2018 και όχι μέχρι την ημερομηνία διαγραφής .(Ευνόητο είναι ,ότι ο ασφαλισμένος δεν έχει καταβάλει εισφορές μετά το πραγματικό γεγονός της διακοπής του επαγγέλματός του με ημερομηνία την 28/2/2016.)
  Είναι επιτακτική η ανάγκη επιμήκυνσης του χρονικού διαστήματος για ένταξη στην ρύθμιση , καθώς και η έστω προσωρινή ενδυνάμωση του προσωπικού συγκεκριμένων περιφερειακών τμημάτων του Εφκα(πρώην οαεε).
  Ετσι θα αποφευχθούν και οι μη αναγκαίες προστριβές μεταξύ των υπαλλήλων και των ασφαλισμένων-οφειλετών,αλλά και θα δοθεί και η ευκαιρία σε χρόνιους οφειλέτες να εξοφλήσουν τα χρέη τους με πολύ ευνοικούς όρους.Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί εξ αυτών θέλουν να προχωρήσουν σε ολική εξοφληση των χρεών τους (μία δόση).
  Είναι πολύ θελκτικό τα κάλεσμα του υπουργείου για εξόφληση των οφειλών, αλλά θα πρέπει να κρατά τα συρτάρια του ταμείου του ανοιχτά για να εισπράξει.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2019, 09:07 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ

  Ως γνωστόν η Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων και ο Εμπορικός Σύλλογος έχουν ζητήσει παράταση, συνεπεία των προβλημάτων που καθημερινά μας μεταφέρουν τα μέλη μας, με κυριότερο αυτό της αδυναμίας των παλαιών Ταμείων να εντάξουν τις οφειλές στη ρύθμιση. Η εικόνα που έχουμε εμείς από την καθημερινή επαφή με τους ασφαλισμένους είναι πως υπάρχει μεγάλη μερίδα οφειλετών που δεν γνωρίζει καν τη ρύθμιση. Απομένουν 18 ημέρες και είναι αβέβαιον αν όλοι αυτοί θα προλάβουν.
  Σε κάθε περίπτωση η διάταξη χρειάζεται διόρθωση, αν η πραγματική βούληση είναι να αρκεί ο ασφαλισμένος να έχει εισέλθει στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (α’ στάδιο) χωρίς να έχει επιλέξει επανυπολογισμό ή μη και μετά οριστική υποβολή (άρθρο 11 παρ.3 ν.4611/2019). Η μόνη διατύπωση «υποβολή αιτήματος προσδιορισμού οφειλής», με δεδομένο ότι αυτός είναι και ο τίτλος της ηλεκτρονικής αίτησης, δημιουργεί αμφιβολίες στους ασφαλισμένους για το σημείο που πρέπει να φτάσουν.
  Προτείνεται η προσθήκη φράσης στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ.2, ώστε να υπάρξει η ακόλουθη διατύπωση: «…..η ως άνω καταληκτική ημερομηνία αφορά στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (1ο στάδιο), χωρίς να απαιτείται η επιλογή του επανυπολογισμού ή μη και η οριστική υποβολή.».
  Με εκτίμηση
  Ανδρέας Κουτσόλαμπρος
  Σύμβουλος ΔΣΑ – Επικεφαλής Επιτροπής Ασφαλιστικού ΔΣΑ
  Πρόεδρος Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων