• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΑΚΗ' | 26 Ιουνίου 2020, 14:56

    Στις Υπηρεσίες Διαχείρισης του ΕΠΑ παρακαλούμε να αναφέρονται ονομαστικά οι Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών οι οποίες έχουν τεχνογνωσία γιατί προγραμματίζουν και διαχειρίζονται το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ήδη έχουν αναλάβει στην πλειονότητα την διαχείριση του νέου ΕΠΑ. Όπως θα γνωρίζετε οι Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ήδη έχουν γίνει Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) στο ΕΣΠΑ και τρέχουν δράσεις, όποτε πρέπει να αναφέρονται και στις δράσεις κρατικών ενισχύσεων παράλληλα με τον ΕΦΕΠΑΕ. Οι Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) χρειάζονται προσωπικό. Επειδή δεν γίνονται προσλήψεις μονίμων και υπάρχουν ανάγκες και σε άλλες υπηρεσίες της Περιφέρειας που δινεται βαρύτητα απο την κινητικότητα, παρακαλούμε να εξετάσετε την ενίσχυση των ΔΙΑΠ από το Υπουργείο με πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού για την υποβοήθηση στη διαχείριση και τον έλεγχο του ΕΠΑ 2021-2025