• Σχόλιο του χρήστη 'Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ε.Π - ΥΠΑΑΤ' | 2 Ιουλίου 2020, 15:30

    Πολύ χρήσιμο το κεφάλαιο των «Επιδιωκόμενων Αποτελεσμάτων», γιατί με την παράθεση των δεικτών, βάσει των οποίων θα μετρηθεί η πρόοδος στην κατεύθυνση επίτευξης των ειδικών στόχων, δίνεται η δυνατότητα κάποιοι από αυτούς να χρησιμοποιηθούν αυτούσιοι (όταν καλύπτουν το προτεινόμενο ΤΠΑ ή ΠΠΑ έργο) ή μετά από κατάλληλη προσαρμογή τους (όταν το έργο δεν μπορεί να ενταχθεί σε κάποιο δείκτη άμεσα) και να καλύψουν την απαίτηση ύπαρξης τους στα υπό έγκριση ΤΠΑ ή ΠΠΑ .