• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΥΤΥΧΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ' | 3 Ιουλίου 2020, 12:19

    Στις Υπηρεσίες Διαχείρισης του ΕΠΑ δεν αναφέρονται οι Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών, οι οποίες στην πλειονότητά τους έχουν αναλάβει και το νέο ΕΠΑ. Η ΔιΑΠ κάθε περιφέρειας: 1. Υλοποιεί το υφιστάμενο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και οι περισσότερες έχουν αναλάβει την διαχείριση του νέου ΕΠΑ. 2. Έχουν ήδη γίνει Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) στο ΕΣΠΑ (κρατικές ενισχύσεις). Θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει να γίνει αναφορά στο νόμο και για τις ΔιΑΠ των Περιφερειών στις οποίες θα πρέπει να δημιουργηθεί διακριτό τμήμα που να αναφέρεται στο ΕΠΑ καθώς επίσης και να γίνει προσπάθεια στελέχωσης τους με επιπλέον προσωπικό, μιας και τα αντικείμενά τους είναι πολλά και σημαντικά .