• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Σκουληκάρης' | 6 Ιουλίου 2020, 18:57

    Προτείνω να γίνει ρητή αναφορά στην ανάπτυξη της οικονομίας της τρίτης ηλικίας (silver economy), προσανατολισμένη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η οικονομία της τρίτης ηλικίας αφορά τόσο την κοινωνική ανάπτυξη όσο και την ενίσχυση της εξωστρέφειας, που είναι εκπεφρασμένοι στόχοι του ΕΠΑ. Τόσο ο ορισμός όσο και τα στατιστικά δεδομένα της Ευρωπαϊκής οικονομίας της τρίτης ηλικίας (silver economy), δηλ. του συνόλου των υπηρεσιών που απευθύνονται σε καταναλωτές της τρίτης ηλικίας, έχουν μελετηθεί και αναλυθεί επαρκώς. Ενδεικτικά, αν η Ευρωπαϊκή οικονομία της τρίτης ηλικίας ήταν κρατικό μέγεθος, με δεδομένα του 2015 και λαμβάνοντας υπόψη ηλικίες άνω των 50 ετών, θα ήταν η τρίτη σε μέγεθος οικονομία παγκοσμίως. Το μέγεθος της οικονομίας αυτής στην Ευρώπη εκτιμάται ότι το 2025 θα φτάσει τα € 5.7 τρις. Οι μελέτες (π.χ. http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/silvereco.pdf , https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/silver-economy-study-how-stimulate-economy-hundreds-millions-euros-year) τεκμηριώνουν ότι όποια Ευρωπαϊκή χώρα ασχοληθεί συστηματικά και διεκδικήσει αποτελεσματικά ένα κομμάτι της τεράστιας “πίττας”, ιδιαίτερα του σημαντικού και αυξανόμενου καταναλωτικού δυναμικού των Ευρωπαίων τρίτης ηλικίας, θα έχει ένα αξιόλογο οικονομικό αλλά και κοινωνικό όφελος. Κομβικό σημείο στο εγχείρημα αυτό είναι να προσελκύσει η Ελλάδα την παρουσία ενός ικανού αριθμού αλλοδαπών ατόμων της τρίτης ηλικίας για χρονικό διάστημα που ξεπερνά τη συνήθη τουριστική διαμονή. Η αναθέρμανση της εγχώριας κατανάλωσης σε προϊόντα και υπηρεσίες με χρήμα που προέρχεται από αλλοδαπές πηγές, όχι σε βραχυχρόνια και περιστασιακή, αλλά σε μακροχρόνια και διαρκή βάση, είναι μία καλόδεχτη εναλλαγή στο εσωστρεφές, “αιμομεικτικό” Ελληνικό οικονομικό μοντέλο. Η εγχώρια κατανάλωση χρήματος αλλοδαπής προέλευσης όχι μόνο συντηρεί τους εσωστρεφείς οικονομικούς κλάδους, αλλά δεν δημιουργεί προβλήματα στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών. Το όφελος που θα προκύψει, χωρίς μάλιστα υπερβολικές επενδύσεις, είναι απαραίτητο στην παρούσα συγκυρία (για παράδειγμα στην αγορά κατοικίας, στην οικοδομική δραστηριότητα, στην εστίαση, στον ξενοδοχειακό τομέα, στις γενικές υπηρεσίες κλπ) και συνεπώς το να μείνουμε αδρανείς ή το να δραστηριοποιηθούμε σποραδικά, χωρίς συντεταγμένη προσπάθεια και οργανωμένο σχέδιο δεν μπορεί να είναι μέσα στις επιλογές μίας υπεύθυνης κυβέρνησης. Από ένα πρόχειρο υπολογισμό σύμφωνα με δεδομένα της Eurostat, για 74,500 μετεγκαταστάσεις (ένας στους χίλιους Βορειοευρωπαίους) η εγχώρια ετήσια κατανάλωση τροφοδοτείται με περίπου € 1 δις ενώ η αγορά ακινήτων τροφοδοτείται με εφ’ άπαξ περίπου € 9,5 δις.