• Σχόλιο του χρήστη 'Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Τουρισμού' | 7 Ιουλίου 2020, 13:17

    Ο τουρισμός διατρέχει οριζόντια όλες τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και εξαιτίας του διακλαδικού χαρακτήρα του συνεισφέρει όχι μόνο στον Στόχο 5 του ΕΠΑ όπως διακριτά αναφέρεται, αλλά και στους υπόλοιπους 4 Στόχους. Ως εκ τούτου, παρεμβάσεις στον τουριστικό τομέα που αφορούν τον Στόχο 5, αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η χώρα (ευνοϊκό κλίμα, ιδιαίτερο σε κάλλος φυσικό περιβάλλον, κ.α.). μέσω π.χ. της προώθησης και ανάπτυξης υποδομών για εναλλακτικές μορφές τουρισμού, της ανάδειξης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και τόπων ιστορικού ενδιαφέροντος καθώς και της ανάπτυξης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα όμως, τα έργα αυτά, μπορούν να συνεισφέρουν στην κάλυψη της ανάγκης για αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος, μέσω της προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας, του τεχνολογικού μετασχηματισμού και του εκσυγχρονισμού των συστημάτων της δημόσιας διοίκησης –Στόχος 1, προωθούν την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης-Στόχος 2 (περιοχές Natura, αστικές αναπλάσεις, κυκλική οικονομία), της ανάπτυξης υποδομών-Στόχος 3 (αστική κινητικότητα, υποδομές ΤΠΕ), της κοινωνικής συνοχής και ευημερίας –Στόχος 4 (τόνωση της απασχόλησης, μείωση των ανισοτήτων απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών, αναδιάρθρωση και αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και έρευνας, ενίσχυση των κοινωνικών επενδύσεων).