• Σχόλιο του χρήστη 'Αικ. Βουλοδήμου' | 10 Ιουλίου 2020, 09:25

    Η επίτευξη ποσοτικοποιημένων, μετρήσιμων στόχων είναι πολύ σημαντική γιατί στο τέλος της περιόδου μπορεί να γίνει πραγματικός απολογισμός. Κατά την άποψή μου, δεν είναι απολύτως σαφής ο τρόπος μέτρησης δεικτών και κυρίως πώς σχετίζονται οι στόχοι και οι τιμές τους με αντίστοιχους στόχους και τιμές που προκύπτουν απο συγχρηματοδοτούμενες δράσεις. Δηλ. ποιο τμήμα επιτυγχάνεται από ΕΠΑ και ποιο από συγχρηματοδότηση (όπου οι δείκτες είναι κοινοί ή παραπλήσιοι).