• Σχόλιο του χρήστη 'Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΣΤΕ' | 10 Ιουλίου 2020, 09:29

    Μέτρα βελτίωσης στο σύστημα διαχείρισης και τις διαδικασίες εφαρμογής Ενίσχυση των Φορέων Σχεδιασμού με προσωπικό με εμπειρία και εξειδίκευση στο σχεδιασμό και τη διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων. Επιμόρφωση του προσωπικού των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την εν γένει διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων. Αυστηροποίηση των κριτηρίων ένταξης των έργων με πρωταρχικό στοιχείο την ωριμότητά τους. Επανεξέταση των διαδικασιών από την ένταξη ενός έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του ώστε να εντοπιστούν και διορθωθούν οι διαδικασίες που προκαλούν τις σημαντικότερες καθυστερήσεις. Τα έργα και οι δράσεις που υλοποιούνται για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων και των καταστροφών που αυτά επιφέρουν να μην εντάσσονται στο ΕΠΑ, καθώς δεν εξυπηρετούν καθαρά αναπτυξιακούς στόχους, αλλά σε ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.