• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάντσης Απόστολος, Γενικός Δ/ντής Προγραμματισμού και Υποδομών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας' | 10 Ιουλίου 2020, 11:19

    Οι Περιφέρειες ως κύριο στόχο αναπτυξιακής προτεραιότητας στο πλαίσιο των διατιθέμενων οικονομικών πόρων από το Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ δεν έχουν τη δυνατότητα παρά να επενδύουν το σύνολο σχεδόν των πιστώσεων (α)στην οδική ασφάλεια που ουσιαστικά εστιάζεται μόνο στις συντηρήσεις του οδικού δικτύου, χωρίς να περιλαμβάνονται οι γέφυρες ως προς τη στατικότητά τους, (περιλαμβάνεται γενικά στις προτεραιότητες) (β)τα αντιπλημμυρικά έργα και τους καθαρισμούς των ρεμάτων για την προστασία των πολιτών των επιχειρήσεων των υποδομών και των περιουσιών από τις όλο και συχνότερα παρατηρούμενες θεομηνίες. (ΔΕΝ περιλαμβάνεται γενικά στις προτεραιότητες) Όλοι οι άλλοι αναφερόμενοι αναπτυξιακοί στόχοι μπορούν να προωθηθούν μόνο από τα συγχρηματοδοτούμενα και κρατικά αναπτυξιακά προγράμματα.