• Σχόλιο του χρήστη 'Σωματείο Εργαζομένων ΕΣΠΑ' | 10 Ιουλίου 2020, 11:55

    Διαπιστώνεται στο Κεφάλαιο 3 του προς διαβούλευση σχεδίου, ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι του ΕΠΑ είναι πέντε και προσομοιάζουν στους πέντε στόχους της πολιτικής της συνοχής για την περίοδο 2021-2027. Κάνουμε την εξής σκέψη: Υπάρχουν τομείς στους οποίους αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει διαφορετικές προτεραιότητες έναντι της ΕΕ (πχ. στη διαχείριση των απορριμμάτων η Ελλάδα εξακολουθεί να υστερεί αλλά πλέον σε επίπεδο ΕΕ δεν πρόκειται να υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για απορρίμματα. Επίσης οι πολιτικές της ΕΕ δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά ενδεχομένως η χώρα μας θα ήθελα να αναπτύξει περαιτέρω τη βιομηχανία της κοκ.). Συνεπώς το ΕΠΑ ίσως θα πρέπει να επικεντρώνεται σε έναν ή δύο στόχους στους οποίους η χώρα εμφανίζει ιδιαίτερη υστέρηση προκειμένου με την αξιοποίηση του ΕΠΑ η Ελλάδα να καλύψει το χαμένο έδαφος σε συγκεκριμένους τομείς.