• Σχόλιο του χρήστη 'Δ/νση Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΓΔΟΥ του ΥΠΑΙΘ' | 10 Ιουλίου 2020, 11:37

    Θα πρέπει να εκδοθούν αναλυτικά οδηγίες και εγκύκλιοι οι οποίες θα καθορίζουν τις διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα του ΕΠΑ/ΤΠΑ διότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν. Θα πρέπει να υπάρξει οριζόντια κατεύθυνση για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών των φορέων που εμπλέκονται στο ΕΠΑ με καθορισμό ξεκάθαρων αρμοδιοτήτων. Ένα σχήμα που θα μπορούσε να προταθεί είναι κάτι ανάλογο με αυτό των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Είναι σημαντικό να υπάρξουν θεσμοθετημένες υπηρεσίες αξιοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες δομές κάθε φορέα που ασχολούνται με το ΠΔΕ προκειμένου να διατηρηθεί η θεσμική και διοικητική/υπηρεσιακή μνήμη και να εξασφαλιστεί η σταθερή λειτουργιά στο μέλλον αξιοποιώντας την πείρα των στελεχών, προκειμένου να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Σε ότι αφορά στο πληροφοριακό σύστημα αυτό θα πρέπει να διαλειτουργεί με τα λοιπά σχετικά συστήματα και θα πρέπει να σχεδιαστεί σύμφωνα με τις ανάγκες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες των δικαιούχων του ΕΠΑ. Είναι σημαντικό να υπάρχει άμεση πληροφόρηση από το σύστημα με αναφορές οι οποίες θα είναι δομημένες σύμφωνα με τις διαφορετικές ανάγκες των φορέων.