• Σχόλιο του χρήστη 'Σωματείο Εργαζομένων ΕΣΠΑ' | 10 Ιουλίου 2020, 11:24

    Χρήζουν διευκρινίσεων: H συχνότητα υποβολής των εκθέσεων προόδου (παρ. 5.1) και το ποιο θα είναι το πληροφοριακό σύστημα του ΕΠΑ (παρ. 5.1) και από ποιον θα υποστηρίζεται