• Σχόλιο του χρήστη 'Αγγελική Μπάρακλη' | 10 Ιουλίου 2020, 12:15

    Παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη η χρήση του Design Thinking για την καινοτομία των επιχειρήσεων. Το Design είναι μια προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων με δημιουργικό και βιώσιμο τρόπο, επικεντρωμένη στο χρήστη. Το Design ως μια δομημένη δημιουργική διαδικασία αποτελεί ανταγωνιστικό εργαλείο μείζονος σημασίας για τις επιχειρήσεις. Είναι το θεμέλιο για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα , όχι μόνο για την ανάπτυξη νέων προϊόντων αλλά και για την κατανόηση του πως αυτά τα προϊόντα μπορούν να εισέλθουν καλύτερα στην αγορά και να βελτιώσουν την αγοραστική τους αξία. Καθημερινά αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενέργειες που αποσκοπούν στο να καταδείξουν τη χρησιμότητα του Design στη λειτουργία των επιχειρήσεων, τη σύνδεση του με την καινοτομία και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει, τόσο στις οικονομικές επιδόσεις, όσο και στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και για το λόγο αυτό, το Design κατέχει πια σημαντική θέση στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο απέδειξε ότι οι επιχειρήσεις που έχει λάβει υπηρεσίες υποστήριξης Design από το Design Council έχουν μεγαλύτερο ποσοστό βιωσιμότητας και ανάπτυξης από το μέσο όρο. Η ολοκληρωμένη έρευνα βρίσκεται σε αυτό το λινκ https://www.designcouncil.org.uk/resources/report/design-council-support-and-business-survival-and-growth-report. Άλλες ενδεικτικές μελέτες για την αξία του Design για την επιχειρηματικότητα: https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-design/our-insights/the-business-value-of-design# https://www.interregeurope.eu/design4innovation/news/news-article/6714/nine-lessons-on-developing-design-support/