• Σχόλιο του χρήστη 'GEORGIOS MICHALIS' | 29 Ιανουαρίου 2021, 10:57

    Παρακαλούμε να μελετηθεί η αλλαγή που αφορά την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ (σχέδιο νόμου, άρθρο 126). Στον υφιστάμενο νόμο, Ν. 4093/2012, υπήρχε διαφοροποίηση: δεν προβλεπόταν η υποχρεωτικότητα για πρόσβαση των ΑΜΕΑ σε μικρές εκπαιδευτικές επιχειρήσεις Κ.Ξ.Γ. με δυναμικότητα μικρότερης των 75 μαθητών ανά ώρα. Επιβαλλόταν να υπάρχει πρόσβαση για ΑΜΕΑ μόνο σε εκπαιδευτικές επιχειρήσεις Κ.Ξ.Γ. που έχουν δυναμικότητα άνω των 75 εκπαιδευομένων ανά ώρα. Η διαφοροποίηση πρέπει να διατηρηθεί, διότι: 1) οι μικρές εκπαιδευτικές επιχειρήσεις Κ.Ξ.Γ. είναι οι περισσότερες και συνήθως είναι εγκατεστημένες σε χώρους, που δεν επιτρέπεται από πλευράς στατικής να γίνουν κτιριολογικές μετατροπές, 2) η ανάγκη εξυπηρέτησης των ΑΜΕΑ είναι μεν υπαρκτή και επιβεβλημένη, αλλά δεν υπάρχει Ευρωπαϊκός Κανονισμός, παρά μόνον Ευρωπαϊκή Οδηγία, 3) στον Ν. 4759/2020, άρθρο 119, νομοθετήθηκε ότι τα κτήρια που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις δεν καθίστανται αυθαίρετα, επειδή δεν έχουν προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ, και μπορούν να χρησιμοποιούνται, 4) οι επιχειρήσεις αυτές αδυνατούν οικονομικώς να προβούν στις απαραίτητες κτιριολογικές μετατροπές, ώστε να εξυπηρετείται η προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ, και 5) η οικονομική συγκυρία εξαιτίας της πανδημίας του κοροναϊού έχει πλήξει ιδιαίτερα τις μικρές εκπαιδευτικές επιχειρήσεις Κ.Ξ.Γ. Κύριε, Υπουργέ, Ζητούμε την εξαίρεση των Κ.Ξ.Γ. με δυναμικότητα μικρότερη των 75 εκπαιδευομένων ανά ώρα από την υποχρέωση να είναι εγκατεστημένα σε κτίρια που έχουν προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ. Είμαστε βέβαιοι ότι θα λύσετε το πρόβλημα του Κλάδου μας.