• Σχόλιο του χρήστη 'Ζαχαρίας Νικολογιάννη KB ENERGY ΕΠΕ' | 12 Μαρτίου 2021, 15:38

    Παρ. 1) Με το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου, παραμένουν σε ισχύ οι εγκρίσεις εγκατάστασης σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Όμως, θίγεται η εξασφάλιση επεκτασιμότητας-βιωσιμότητας των μονάδων που βρίσκονται σε εξέλιξη υλοποίησης της επένδυσης. Οι ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη λειτουργία της μονάδας σε πρόσθετες εγκαταστάσεις είτε για ανάπτυξη νέων προϊόντων είτε για βελτίωση των ήδη παραγομένων προϊόντων είτε για αύξηση της παραγωγής, με το προς διαβούλευση Σχέδιο Νόμου δεν θα είναι πλέον δυνατόν να υλοποιηθούν, με αποτέλεσμα να οδηγούν σταδιακά στην απαξίωση ή και κλείσιμο της οικονομικής μονάδας. Η εκ του νόμου απαγόρευση επέκτασης μιας μονάδας είναι ουσιαστικά άρνηση λειτουργίας της επένδυσης. Προτείνουμε να προστεθεί στις μεταβατικές διατάξεις Σε μονάδες που έχουν άδεια εγκατάστασης σε ισχύ μέχρι τη δημοσίευση του νόμου να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης σε όμορες εκτάσεις γης υψηλής παραγωγικότητας.