• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλειος Καμπουρλάζος' | 17 Σεπτεμβρίου 2021, 09:31

    Να ξεκαθαρίζεται εάν θα υπάρχει εμπλοκή του ΕΛΚΕ στο θέμα της οικονομικής διαχείρισης και εάν ναι σε τι βαθμό.