• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ' | 17 Σεπτεμβρίου 2021, 12:02

    Άρθρο 1, παράγραφος 2: Θα πρέπει στην περίπτωση των "Υπηρεσιακών Εφευρέσεων" εάν ο Ερευνητικός Οργανισμός αποφασίσει ότι δεν θα προχωρήσει σε κατάθεση αίτησης για έκδοση τίτλου διανοητικής ιδιοκτησίας το δικαίωμα να παραχωρείται στον Ερευνητή/Εφευρέτη. Συνεπώς, η τελευταία πρόταση προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής: "Στην περίπτωση που ο Ερευνητικός Οργανισμός αποφασίσει ότι δεν θα προχωρήσει σε κατάθεση αίτησης για έκδοση τίτλου διανοητικής ιδιοκτησίας, θα πρέπει να παραχωρεί το δικαίωμα στον Ερευνητή/Εφευρέτη κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός του.